Depozito İade Makinesi Teknik Özellikler Kılavuzu Yayınlandı

Depozito Yönetim Sistemi, genellikle atık yönetimi veya geri dönüşüm alanlarında kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, tüketicilerin kullanılmış ambalajları geri dönüştürmek veya yeniden kullanmak için bir depozito ödemesi yapmalarını gerektirir. Tüketiciler, ambalajları geri dönüştürme veya iade etme karşılığında depozito ödemesini geri alabilirler.

Depozito Yönetim Sistemi genellikle şu şekilde işler:

  1. Tüketiciler, ürün satın alırken ambalajın içinde bir depozito öderler.
  2. Kullanılmış ambalajları belirli bir geri dönüşüm merkezine veya toplama noktasına iade ederler.
  3. Kullanılmış ambalajların geri dönüşümü veya yeniden kullanımı için uygun işlemler yapılır.
  4. Tüketiciler, kullanılmış ambalajları iade ettiklerinde ödedikleri depozito miktarını geri alırlar.

Bu sistem, atık miktarını azaltmaya ve geri dönüşümü teşvik etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kullanılmış ambalajların düzenli çöplüklere gitmesini önleyerek çevresel etkileri azaltabilir.

Ülkemizde zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiş olup bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasının 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Depozito Yönetim Sistemi Uygulamaları kapsamında kullanımı öngörülen “Depozito İade Makinelerinin (DİM) taşıması gereken asgari özelliklere ilişkin olarak “Depozito İade Makinesi Teknik Özellikler Kılavuzu” ve ekleri 10.05.2024 tarihinde yayınlanmıştır. Depozito Yönetim Sisteminde kullanılacak olan DİM’ler, bu belgede belirtilen asgari özellikleri karşılamak zorundadır. DİM’ler, bu belge referans alınarak tasarlanacak ve her model DYS uygunluk değerlendirmesinden geçecektir. Uygunluk değerlendirmesi olumlu olan DİM’ler Depozito Yönetim Sisteminde kullanılabilecektir. Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili duyurulara www.dbys.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın