HAKKIMIZDA

GEKADER – Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği

İLETİŞİME GEÇ

İçişleri Bakanlığı kuruluş belgesi 11 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen GEKADER- Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği’nin ilk olağan genel kurulu 05 Ağustos 2021’de yapılmış olup, Dernek bu tarihten sonra aktif olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.  

Derneğimiz gerek geri dönüşüm tesisi gerekse toplama ayrıştırma tesis lisanslarına sahip, Türkiye’nin kapasite ve cirosal büyüklük olarak önde gelen plastik geri dönüşüm işletmelerini temsil etmektedir.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görece yeni filizlenmeye başlayan plastik geri dönüşüm sanayi açısından Derneğimiz; yasalar ve mevzuata hassasiyetle riayet eden, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmış, modern teknolojiye sahip tesislerin kurumsal sesi olabilmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

Temel Çalışma Alanları

İLETİŞİM
  • Gelişim halindeki sektörün hammadde arz sürdürülebilirliğine/arz tedarik güvenliğine yönelik çalışmalar
  • Türkiye’de atık toplama ve ayrıştırma kalitesinin, sürdürülebilirliğinin ve kurumsallığının arttırılmasına hizmet edecek faaliyetler
  • Sektörün düzenleyici kamu kurumları nezdinde temsilinin sağlanması ile mevzuat çalışmalarına ve benzeri kamusal düzenlemelere proaktif olarak müdahil olunmasına yönelik faaliyetler
  • Sektörün kamu, sivil toplum, akademi ve medya kuruluşları nezdinde iletişimine ve paydaş koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar
  • Sektörün OSB ve benzeri altyapı ve kümelenme faaliyetlerinin hız kazanmasına yönelik faaliyetler
  • Sektörün sağlıklı ve dengeli iç ve dış rekabet koşulları altında faaliyet göstermesine hizmet edecek faaliyetler
  • Sektörün ihracata odaklanmasına hizmet edecek faaliyetler
  • Sektörün uluslararası kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin yürütülmesine yönelik faaliyetler